AzTexno.com aşağıdakı şəbəkə həllərini müştərilərə təklif edir:

- LAN şəbəkələrinin (simli və simsiz - WiFi local şəbəkələr) tətbiqi;
- WAN şəbəkələrinin (korporativ şəbəkələr) tətbiqi;
- İnformasiya sistemlərinin resurslarına məsafədən çıxışın təşkil edilməsi;
- Çoxfunksiyalı korporativ şəbəkələrin tətbiq edilməsi;
- Telekommunikasiya şəbəkə infrastrukturlarının yaradılması və müasirləşdirilməsi;
- Avadanlığa texniki dəstək;
- Korporativ səviyyəli (server özəyinin qurulması) server həllərinin tətbiqi;
- Sabit (klaster) korporativ səviyyəli server həllərinin tətbiqi;
- Mövcud server avadanlığının yeniləşdirilməsi;
- Verilənlərin saxlanması sistemləri;
- İnformasiya təhlükəsizliyi sistemləri.