Xidmətlərimiz :

Məlumatların bərpası dedikdə yaddaş qurğularından standard texniki vasitələrin köməyi məlumatların çıxarıma bilmədiyi halda məlumatlər xüsusiləşdirilmiş bilik, bacarıq və avadanlıqlar vasitəsilə kopyalanması başa düşülür.
Hər bir müştərimizin yaddaş qurğuları ilə bağlı olan problemləri fərqli və spesifikdir. AzTexno şirkəti olaraq biz hər bir müştərimizin probleminə şəxsiləşdirilmiş formada yaxınlaşaraq yaddaş qurğularından məlumatları uğurla bərpa edirik. Məlumat bərpa xidmətlərinin dəyəri bütün müştərilərimiz üçün eynidir. Xidmətlərin dəyəri məlumatın sərt diskdəki həcmindən və ya müştəri üçün əhəmiyyətindən asılı deyildir. Xidmətlərin dəyəri yaddaş qurğularının texniki göstəricilərindən və onlarda yaranmış nasazlıqlardan asılı olaraq dəyişir.
Məlumatlarınızın təhlükəsizliyi və onları məxfi saxlanılması bizim üçün bizim üçün ən əsas məsələdir. Hər bir məlumatın bərpası prosesi yüksək dəqiqlik və təhlükəsizlik şərtləri altında həyata keçirilir.

Məlumatların bərpası xidmətlərimiz :